Retur til forsiden

Niels Jørgensen blev født i Tved ved Svendborg på Fyn, Danmark, den 23. marts 1879. Han blev døbt og konfirmeret i lutherske kirke i Svendborg.
I 1899 kom han til USA og bosatte sig i Omaha, hvor han arbejdede i et år. Derfra tog han til Fredsville, Iowa, og senere videre til Hudson, Iowa. Disse to steder var han ansat i en årrække, hvorefter han rejste til Clinton.
I 1901 blev han gift i Clinton med Karen Kirstine Knudsen, datter af hr og fru Peter Knudsen. De flyttede til Halfa, hvor de boede på en gård i tretten år.
Herefter flyttede familien til Armstrong, hvor Niels Jørgensen blev leder af en foderstof forretning i et år. Derefter flyttede de til Ringsted, hvor de har opholdt sig de sidste fjorten år, og Niels Jørgensen  drev med succes en købmands- og grovvare forretning. Niels Jørgensen købte den bygning, hvori hans butik lå og forbedrede den på mange måder. Han byggede også et fint moderne hus til sin familie, med alle moderne bekvemmeligheder.
Niels Jørgensen var meget afholdt og nød stor tillid fra sine naboer og venner. Han blev valgt til skolebestyrelsen, og han var formand for den lokale skolebestyrelse på det tidspunkt hvor den nye skole blev opført. Denne bestyrelse havde et stort ansvar, da de byggede denne fine moderne bygning i Ringsted.
Niels Jørgensen var medlem and St. Johns lutherske kirke i den tid han boede i USA. Han var også medlem af Frimurerlogen i Armstrong.
Niels Jørgensen var en mand, der satte en ære i velfærd i samfundet. Han var altid rede at hjælpe i et projekt til gavn for samfundet og var klar til at bakke op med personlig arbejdskraft eller med finansiel støtte.
Han var far til en fin familie af børn, som gennemførte skolegang på sognets offentlige skole, og har støttede sine børn i deres valg af erhverv. Han ikke alene viste en stor interesse i uddannelse og velfærd af sine egne børn, men i alle børn i fællesskabet, da han tjente uselvisk som medlem af skolebestyrelsen.
Foruden sin kone, Karen Kirstine, efterlader Niels sig seks børn: Miss Marie af Prophetstown, Illinoise., Misss LH Madsen Ringsted, Miss Alma af Clinton, samt de hjemmeboende børn: Nada, Esther og Alfred.
Hans forældre og en bror døde før ham. En bror, Hans P. Jørgensen bor i Idaho Falls, Idaho. Han besøgte ham her for en måned siden, men var ikke i stand til at vende tilbage her til begravelsen. Han efterlader desuden ni søstre som alle opholder sig i Danmark samt en onkel i Omaha.

Deres børn Marie og Augusta

Bagerst: Marie (Karens mor), Karen
Forrest :  Maria Christina, 5 år, Thyra Augusta, 3 år og Alma Knuidsen, 1 år

Her er Niels og Karen (Tina som hun kaldte sig selv) sammen med to af deres børn

Her deres seks børn: (fra venstre)
Augusta, Esther, Nada, Alfred, Marie, Alma

Her deres seks børn: (fra venstre)
Bagerste række: Marie 16 år, Augusta 14 år
Forreste række: Alfred 6 år, Nada 9 år,  Esther 7 år, Alma 11 år

Niels og Karen's 25 års bryllupsdag.
Bagerste række: Marie, Alma, Augusta, Nada
Forreste række: Esther, Tina (Karen), Niels, Alfred

St. John's Lutheran Church  kirkegård

Marie

Mindeord ved Niels Jørgensen død og begravelse

Nels Jorgensen Passed Away Thursday Morning
Death came to Nels Jorgensen last Thursday morning following a year's illnes with cancer, leaving a loving wife and family to mourn a good husbond and father.
Furneral services were held from St. John's Lutheran Church Sunday afternoon at 2 o'clock, the services being conducted by Rev. Stub, and the body was buried in the church semetery. A large crowd of friends were present at the last sad rites.
The pall bearers were John Andreasen, Chris J. Nelsen, Hans C. Christensen, Herman Petersen, Jens C. Jensen and Peter Johansen.
Mr. Jorgensen was born in Svendborg Fyn, Denmark, on march 23, 1879. He was baptized and confirmed in Lutheran church in Svendborg.
In 1899 he came to the United States and went to Omaha where he worked for a year. From there he went to Fredsville, Iowa, and later on to Hudson, Iowa. In these two places he was employed for a number of years, following which he went to Clinton.
In 1901 he was married in Clinton to Karen Kirstine Knudsen, daughter of Mr. And Mrs. Peter Knudsen. They moved to Halfa where they resided on a farm for thirteen years.
Retiring from the farm the family moved to Armstrong where Mr. Jorgensen entered business and run a feed and flour store for a year. Following the venture they moved to Ringsted where they have resided for the past fourteen years and Mr. Jorgensen succesfully operated a grocery and produce business. Mr. Jorgensen purchased the building in which his store was located and improved it in many ways.
He also erected a fine modern recidence one of the best in the community.
He was held in highest esteem here and enjoyed the confidence of his neighbors and man friends. He was elected to the school board, and he was president of the local school board at the time the new school house was erected. This board had a big responsibility when they erected this fine modern building in Ringsted.
Mr. Jorgensen was member og St. John's Lutheran church during his entire residence in the community. He was also member of the Masonic lodge at Armstrong.
Mr. Jorgensen was a man who took pride in the welfare of the community. He was always reade to aid in any project for the betterment of the community and was ready to back it with personal labor or with finansiel aid.
He was the father of a fine family of children, several of whom have gratuated from our public school and have met with success in their chosen professions. He not only showed a keen interest in the education and welfare of his own children, but in all the children of the community when he served unselfishly as a member of the school board.
His wife and six chrildren, one brother and nine sisters and other relatives mourn his untimely death. The children are Miss Marie of Prophetstown, Ill., Mes L. H. Madsen of Ringsted, Miss Alma of Clinton and Nada, Esther and Alfred at home.
His parents and one brother preceded him in death. One brother, Hans P. Jorgensen resides at Idaho Falls, Idaho. He visited here about a month ago but was unable to return here for the furnal. His nine sisters all reside in Denmark. He has an uncle residing in Omaha.
Among those from out of town present at the furnal were his daughter Marie of Prophetstown, Ill., and Alma of Clinton.
Others present were N. A. Knudsen of Chicago, a brother of Mrs. Jorgensen, Mrs Karen Jorgensen and son of Hampton, Iowa, Mrs. Frank Henningsen of Iowa Falls´, Mr. And Mrs. Herman Petersen of Ceylon, Minn., Mrs. Chris Andersen of Seattle, Wash., Mr. And Mrs. Peter Tornell of Estherville and many other friends from Halfa and Armstrong.
The Dispatch wishes to express its sincere sympathy to a bereaved family. We know they are going to miss a kind father and husband who had their welfare at heart.
----------------
IN APPREACIATION
At this time we extend to all friends our thanks for the kindness extended to us during the long illness and the death of our beloved husband and father, Nels Jorgensen, and for the beautiful floral offerings as well as to Rev. Stub for his comforting words and the choir for their singing.
M´rs Nels Jorgensen and family


Brev til Niels fra hans søster for at høre til de to andre brødre, Hans Peter og Jacob. Brevet er skrevet på foranledning af Niels's moder Maren Kirstine Hansen

Retur til forsiden