januar 2014

Retur til forsiden
Side 2

Du kan zoome ind og ud på billederne:
Zoom ind: Ctrl og + (plus)        Zoom ud: Ctrl og - (minus)          Nulstil : Ctrl og 0 (nul)

Karla Cecilie Olesen

Rasmus Søren Oluf Jørgensen

Rasmus Søren Oluf Jørgensen, forpagter og handelsmand, født d. 19 april 1886 i Elverudgaard i Morud, Vigerslev, død d. 4 marts 1938 i Frøbjerg, Orte, begravet i Sdr. Nærå, gift første gang med Karla Cecilie Olesen, født d. 21 marts 1894 i København, død d. 8. Februar 1922 i Fredlund på Tarup Mark, Sdr. Nærå, datter af Hans Marius Laurits Daniel Olesen og hustru Ane Marie Jansen Pilegaard, gift anden gang  d. 7. August 1923 i Nr. Broby med Karoline Christensen, født d. 16. Maj 1903 i Hylke, død d. 18. Maj 1979 på sygehuset i Odense.  Datter af vognmand Johannes Christensen og hustru Ane Laursen.  Bosat : Sdr. Nærå pr. Årslev.  Karla Cecilie Olesen døde af Den Spanske Syge som hærgede Danmark.

Rasmus Søren Oluf Jørgensen gik i skole i Sdr. Nærå Friskole, blev efter sin fars død karl på  Fredlund, kom ud at tjene som 17 årig, aftjente 1905 sin værnepligt ved livgarden, blev genindkaldt under 1. Verdenskrig, var elev på Vallekilde Højskole, tjente 1 år på en gård i Højby Sjælland , derefter 1 år i Sdr. Nærå, overtog så Fredlund, solgte den 1922 og købte Voldbakkegård i Nr. Broby, men måtte imidlertid afstå den på grund af de dårlige tider, gik over til at handle med svin og nåede inden sin død at oparbejde en stor svinebestand

Familiebillede fra gårdspladsen på Fredlund.


Fra venstre : Rasmus Ol(e)sen, beboer, Rasmus Søren Oluf ,
På hesten : Ole, kusine Inge Kirk (Nana Windeborgs' søster)
Børnene bag ved hesten : Søster Rigmor, kusine Nanna Windeborg
Voksne bag ved hesten : ukendt, Johannes (Sørens bror), Karen Marie (Oles bedstemor)

Søren som dragon,
Livgardens 4. kompagn

Hestekøretøj  anno ca. 1921
Hesten er en spinderok og kareten er en trillebør.
Bagerst Ole og forrest søskende og kusiner

Bryllupsbillede
Karoline og Søren
D. 7. August 1923
Forreste række, deres børn: fra V:  Edith, Grethe, Rigmor, Karen, Ole

Fredlund
Oles fødehjem

Fra venstre : Ole, Oles bedstemor, Anny (lillemor), Soldaterkammerat til Søren, Søren, Karla med Edith på skødet