December 2010

Tilbage

Tilføj mange billeder til din samling

Hvis du har billeder af frimærker, har du mulighed for at lægge referencer til dem ind i programmet.
Så vil de blive vist på skærmen når du bladrer igennem numrene.
Du vil også få mulighed for at udskrive mankolister med frimærkebilleder ved hvert nummer.

Læs mere om billeder til Frimærke Mankoliste

 

Kopier frimærke billederne ind på din pc til en mappe ved siden af Frimærke Mankoliste

F.eks:
Hvis du har en dansk Windows

  1. C:\Programfiler\Stamps\Frimærke Mankoliste\ (her ligger programmet)
  2. C:\Programfiler\Stamps\Frimærker\ (her lægger du billederne i hver sit underbibliotek)
  3. Det er vigtigt at længden på stien + billedfilens navn ikke overstiger 75 tegn

Hvis du har en engelsk Windows ser det sådan ud:
  1. C:\Program Files\Stamps\Frimærke Mankoliste\ (her ligger programmet)
  2. C:\Program Files\Stamps\Frimærker\ (her lægger du billederne i hver sit underbibliotek)

Hvordan gør jeg det ?
Hvis du har mange billeder, vil det være nemmest at følge denne fremgangsmåde
For at det kan virke, er der nogle enkelte regler:
Alle filer skal være af  typen jpg.
Filnavne må kun være tal, som f.eks.1478.jpg.
Filer fra forskellige lande og områder skal holdes i separate biblioteker.

Vælg Tilføj og så Tilføj mange billeder.

Venstre kolonne: Klik og find biblioteket hvor billederne ligger.
Midterste kolonne: Klik på filnavnene mens du holder  Shift-tasten nede..  Valgte filer bliver blå.
Klik å¨knappen Indlæs billeder

Programmet slutter af med at skrive en besked om hvordan det er gået med indlæsningen.

Bemærk venligst: Det er kun referencer til billederne der indlæses, Billederne berøres ikke, men hvis de senere flyttes  vil programmet ikke længere kunne vise dem.  I så tilfælde må du indlæse dem igen fra den nye lokation.

Tilbage

Udgiver:
Filip Jørgensen
Vesterskovvej 27 - DK-7451 Sunds
Denmark