Lufttemperaturer i Danmark                  
År   jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec
80 mak-rekord 11,8 15,5 21,2 28,2 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,6 18,5 14,5
  år 1939 1959 1896 1968 1913 1892 1947 1941 1975 1906 1901 1968 1953
  min-rekord -31 -29 -27 -19 -8,9 -3,5 -0,9 -2,1 -7,3 -11,9 21,3 -24,4
  år 1942 1942 1888 1922 1917 1920 1936 1903 1919 1915 1880 1973 1963
1949 normal 0,1 -0,1 1,6 5,5 10,7 14,2 16 15,3 12,3 8,1 4,1 1,6