luft temperatur   Abs Max   Abs Min   Middel temperatur   rekord   antal frostdage   antal soltimer   nedbør   Ark1