Side 1  Side 2  Side 3  Side 4  Side 5  Side 6  Side 7  Side 8

Installering af en infrarød sender/modtager på din pc kan være lidt drilagtig.  Det var det i hvert fald for mig og derfor har jeg beskrevet min erfaring på disse sider så andre også kan få glæde af det.  Hvis du følger guiden punkt for punkt vil jeg tro det lykkes for dig også.

Installer først den infrarøde sender/modtager på din stationære PC.  Brug den software og vejledning som fulgte med.
Derefter skal din pc sættes til at kommunikere med din IR sende/modtager via com porten (selv om den er tilsluttet USB).:

Klik på skift

Vælg Gæst og tryk på næste