Side 1  Side 2  Side 3  Side 4  Side 5  Side 6  Side 7  Side 8

Installer nu H/PC Handhelt Explorer

Når du vil synkronisere din HP Palmtop med din PC skal du klikke på Handheld Explorer og derefter skal du tænde for din HP Palmtop og starte programmet PC Link.  Husk at checke overførsels at hastigheden på begge computere er sat til det samme. Anbefalet hastighed er

Sådan sættes det op

Side 1  Side 2  Side 3  Side 4  Side 5  Side 6  Side 7  Side 8