Side 1  Side 2  Side 3  Side 4  Side 5  Side 6  Side 7  Side 8

Klik på Installer nye porte

Herefter opretter programmet en ny Com4 port.  Vælg denne port i panelet herover og klik på næste.

Klik på udfør

Side 1  Side 2  Side 3  Side 4  Side 5  Side 6  Side 7  Side 8